Търсене в този блог

НИЕ СМЕ ТУК ЗАЩОТО:

“Всеки човек има право на условия на труд, при които се опазват неговото здраве, безопасност и достойнство”

чл. 31 от Хартата за правата на човека

събота, 20 март 2010 г.